ข้าวโพดลูกผสมเดี่ยว พันธุ์สุวรรณ 5720 (Suwan 5720)

     ข้าวโพดไร่ลูกผสมเดี่ยวพันธุ์สุวรรณ 5720 (Suwan 5720) ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างข้าวโพดไร่สายพันธุ์แท้เกษตรศาสตร์ 61 (Ki 61) กับ สายพันธุ์แท้เกษตรศาสตร์ 60 (Ki 60) (รูปที่ 1.1) โดยสายพันธุ์แท้เกษตรศาสตร์ทั้ง 2 พันธุ์

Read more