การใช้คลื่นอัลตร้าซาวด์ในกระบวนการอบแห้งฟักทอง/เสาวณีย์ เลิศสรสิริกุล

ผลงานวิจัยของ รศ.ดร. เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล จากภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำการศึกษาการใช้เครื่องอัลตร้าซาวด์ในกระบวนการอบแห้งฟักทอง เพื่อการแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

Read more

การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำชีวจิตสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพ

น้ำชีวจิตหรือน้ำอาร์ซี (R.C.; Rejuvenating Concoction) ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องดื่มที่นิยมดื่มกันในครัวเรือน น้ำชีวจิตเป็นเครื่องดื่มที่ผลิตจากการต้มเมล็ดธัญชาติ 9 ชนิดเข้าด้วยกัน ได้แก่ ข้าวโอ๊ตกล้อง ข้าวสาลีกล้อง ข้าวบาร์เล่ย์ ลูกเดือย ลูกบัว ข้าวฟ่าง ข้าวมันปูกล้อง ข้าวเจ้ากล้อง และข้าวเหนียวกล้อง มาต้มจนสุก แล้วรินแต่น้ำมาดื่ม

Read more