รางวัลชนะเลิศนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2550

  จาก มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงาน : ผลิตภัณฑ์ข้าวแกงทอดกึ่งสำเร็จรูป น.ส.เพลินใจ ตังคณะกุล สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร >>  รายละเอียด

Read more