กังหันลมพลังงานทดแทนสู่อนาคต

โลกได้ตื่นตัวและมีความพยายามอย่างจริงจัง ในการเสาะแสวงหาแหล่งพลังงานทดแทนรูปแบบอื่นๆ เพื่อนำมาใช้ทดแทนน้ำมันที่นับวันจะยิ่งมีปริมาณลดน้อยลงไปเรื่อยๆ เราจะมาพูดถึงเรื่องของพลังงานลม จากผลงานวิจัย ดร.ชนินทร์ ตรงจิตภักดี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more