ข้าวโอ๊ตอัดแท่งผสมผงกล้วยดิบ

ดร.ศิริพร ตันจอ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
โทร. 0-2942-8629

Read more

พรีไบโอติกแมนโนโอลิโกแซคคาร์ไรต์ จากกากเนื้อมะพร้าว

รศ.ดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์ และคณะ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-562-5074 ต่อ 5074 E-mail: fagisuk@ku.ac.th

Read more

พรีไบโอติกจากกากเนื้อมะพร้าว

รศ.ดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์ และคณะ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2562-5074 ต่อ 5074 E-mail: fagisuk@ku.ac.th

Read more

เครื่องดื่มข้าวเหนียวดำกลิ่นใบเตยเสริมพรีไบโอติก

ช่อลัดดา เที่ยงพุก
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
โทร. 08-0578-0455

Read more

เครื่องดื่มข้าวเหนียวดำกลิ่นใบเตย เสริมพรีไบโอติก

คุณช่อลัดดา เที่ยงพุก
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ โทร.08-0578-0455

Read more

เครื่องดื่มหมักจากหางกะทิผสมเม็ดบีดส์พรีไบโอติก

เครื่องดื่มหมักจากหางกะทิผสมเม็ดบีดส์พรีไบโอติก มีกลิ่นหอมของมะพร้าว และมีสีแตกต่างกันไปตามแต่ละชนิดของสารเสริมสุขภาพ (Phytonutrients) ได้ประโยชน์ต่อจุลินทรีย์โพรไบโอติก ซึ่งเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ชนิดดีที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ประโยชน์ของพรีไบโอติก ในลำไส้มีแบคทีเรียหลายชนิดที่มีส่วนช่วย ในการย่อยอาหารและส่งเสริมสุขภาพของลำไส้ให้ดีขึ้น เมื่อทานอาหารที่มีพรีไบโอติกเข้าไป กระบวนการย่อยอาหาร จะสร้างสภาวะที่เหมาะสมต่อโพรไบโอติกส์ในลำไส้ ช่วยปรับสมดุลของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้ ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม นายประมวล ทรายทอง และคณะ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.

Read more

เครื่องดื่มข้าวเหนียวดำกลิ่นใบเตย เสริมพรีไบโอติก

นางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 080-578-0455 E-mail: ifrcdt@ku.ac.th

Read more

พรีไบโอติกแมนโนโอลิโกแซคคาร์ไรต์ จากกากเนื้อมะพร้าว

รศ.ดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์ และคณะ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2562-5074 ต่อ 5074 E-mail: fagisuk@ku.ac.th

Read more

มาร์มาเลดเปลือกส้มจี๊ดลดน้ำตาล

ช่อลัดดา เที่ยงพุก นักวิจัยชำนาญการพิเศษฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โทร.0-2942-8629

Read more

เครื่องดื่มหมักจากหางกะทิผสมเม็ดบีดส์พรีไบโอติก (Culture coconut whey by lactic acid bacteria with prebiotic beads)

นายประมวล ทรายทอง และคณะนักวิจัย
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2942-8629 ต่อ 1411 E-mail: ifrpmst@ku.ac.th

Read more