ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “Standard Course in Clinical Trials & GCP training program 2020”

ด้วยฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมฝึกอบรม เรื่อง “Standard Course in Clinical Trials & GCP training program 2020” ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2563 ณ

Read more