ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา คุณวุฒิปริญญาตรี และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คุณวุฒิปริญญาโท (ภาคข้อเขียน)

Download ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน      

Read more

ประกาศขยายเวลาการเปิดรับสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย และตำแหน่งวิศวกร สังกัดฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์

Download ประกาศขยายเวลารับสมัครงานได้ที่นี่

Read more

ประกาศรับสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัยและตำแหน่งวิศวกร สังกัดฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครงานได้ที่นี่

Read more

ผลการสอบแข่งขันเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัยและเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย 2 ตำแหน่ง

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง นักวิจัย และ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Download : ประกาศรายขื่อฯ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง นักวิจัย และ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Download : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งที่ นักวิจัย (สังกัดฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล)

ตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2555 ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา และได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้วนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จึงให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัว กำหนดวัน เวลา วิชา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ตามรายละเอียดดังนี้

Read more