ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ป.ตรี) สังกัด ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

Read more

การอบรมเทคนิคการใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการ เพื่อนิสิต มก.หัวข้อ “High Performance Liquid Chromatography,HPLC: เครื่องแยกชนิดและหาปริมาณสารในสภาวะของเหลว”

                ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดการอบรมเทคนิคการใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการ เพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวข้อ “High Performance Liquid Chromatography,HPLC: เครื่องแยกชนิดและหาปริมาณสารในสภาวะของเหลว” บรรยายโดย ดร.กฤตยา

Read more

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้ร่วมโครงการฝึกอบรม ประจำเดือนมิถุนายน 2559

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สวพ.มก. ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 ดังนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม | Downloadใบสมัคร

Read more

ภาพกิจกรรม การอบรมเทคนิคการใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการ เพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวข้อ “Ultra High Performance Liquid Chromatography,UHPLC: เครื่องอัลตร้าไฮลิควิดโครมาโตกราฟ”

                ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดการอบรมเทคนิคการใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการ เพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวข้อ “๊Ultra High Performance Liquid Chromatography,UHPLC: เครื่องอัลตร้าไฮลิควิดโครมาโตกราฟ” บรรยายโดย

Read more

ภาพกิจกรรม การจัดสัมมนาวิชาการและสาธิตการใช้เครื่องมือจริงในหัวข้อ “Real-time PCR detection by ECO qPCR system” ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สวพ. มก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท ไลฟ์ ไซเอนซ์ เอพี จํากัด จัดสัมมนาวิชาการและสาธิตการใช้เครื่องมือจริงในหัวข้อ “Real-time PCR detection by ECO qPCR system” ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559

Read more

ภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรมเรื่อง “เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อพืชเบื้องต้น รุ่นที่ 37” วันที่ 16-19 พฤษภาคม 2559

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2559 เรื่อง “เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อพืชเบื้องต้น รุ่นที่ 37” ระหว่างวันที่ 16 – 19 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2

Read more

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สวพ.มก. จัดการอบรมเทคนิคการใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการ เพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวข้อ “TLC Densitometer : เครื่องวัดปริมาณสารบนแผ่น TLC”

                ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดการอบรมเทคนิคการใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการ เพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวข้อ “TLC Densitometer : เครื่องวัดปริมาณสารบนแผ่น TLC” บรรยายโดย นายธนภูมิ

Read more

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาวิชาการ Real-time PCR detection by ECO qPCR system

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สวพ. มก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท ไลฟ์ ไซเอนซ์ เอพี จํากัด จัดสัมมนาวิชาการและสาธิตการใช้เครื่องมือจริงในหัวข้อ Real-time PCR detection by ECO qPCR system วันพุธที่ 18

Read more

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เปิดการฝึกอบรมเทคนิคการใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการ เพื่อนิสิต มก. ประจำเดือนพฤษภาคม 2559

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สวพ.มก. ขอเชิญนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมเทคนิคการใช้เครื่องมือฯ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ดังนี้   ลงทะเบียนฟรี!! | รายละเอียดเพิ่มเติม | สมัคร online สอบถามเพิ่มเติมที่ นางสาวพรสา พ่วงลา 02-942-8740 ต่อ 206, E-mail: rdipss@ku.ac.th

Read more

ขอเชิญร่วมงานเปิดบ้านฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ “Open House 2016: Strengthen Research through Scientific Equipment” วันที่ 26-28 เมษายน 2016 ณ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ม.เกษตรศาสตร์

Click > รายละเอียด

Read more