ฝ่ายมาตรฐานงานวิจัย สวพ.มก. จัดอบรมฯ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ระยะที่ 5 ครั้งที่ 2 (แบบออนไลน์)

ฝ่ายมาตรฐานงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ระยะที่ 5 ครั้งที่ 2 แบบออนไลน์ เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมไพลิน อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยมีหัวข้อในการอบรมดังต่อไปนี้ นโยบายและการดำเนินงานด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการด้าน องค์ประกอบที่ 1-2,

Read more

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดฝ่ายมาตรฐานการวิจัย

ดาวน์โหลดประกาศผลการคัดเลือกได้ที่นี่

Read more