สวพ.มก.ร่วมแสดงความยินดีแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564  โดยปีนี้มี 3 ท่านดังนี้ นายสมพร คันธนูฤทธิ์ พนักงานธุรการ ส2 นางสาวพรสา พ่วงลา ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน นางสาววราภรณ์ ทับชู เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

Read more

สวพ.มก. ขอแสดงกตเวทิตาจิตและขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓

  ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดงาน “นนทรีสีทอง” เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ร่วมกันแสดงกตเวทิตาจิตและขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณ จากนั้นรองประธานชมรม มก.อาวุโส กล่าวต้อนรับน้องใหม่ และผู้แทนผู้เกษียณกล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากนั้นมีการแสดงของนิสิต มก.

Read more

ผู้อำนวยการ สวพ.มก. ร่วมงานมุทิตาจิต “นนทรีสีทอง 57”

          รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมงานมุทิตาจิต “นนทรีสีทอง 57”  จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการและผู้ลาออกจากราชการ ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 24 กันยายน

Read more