ขอเชิญผู้ประกอบการ เข้าร่วม “โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการด้านสารสกัดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการขยายตลาดสู่สากล ประจำปี 2565”

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. ขอเชิญผู้ประกอบการในกลุ่มผลิตภัณฑ์สารสกัดสมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีคุณสมบัติเสริมภูมิต้านทานโรคโควิค –19 หรือลดความเสี่ยงโรคกลุ่ม NCDs เเละผลิตภัณฑ์กลุ่มเวชสำอางที่มีผลทดสอบประสิทธิภาพเเละความปลอดภัยทางวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม “โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการด้านสารสกัดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการขยายตลาดสู่สากล ประจำปี 2565” เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31

Read more

การเสวนาเรื่อง “เปิดบ้านวิจัยพบผู้ประกอบการพลาสติกชีวภาพ”

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดการเสวนาเรื่อง “เปิดบ้านวิจัยพบผู้ประกอบการพลาสติกชีวภาพ” ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 เวลา 09:00-15:00 น. ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 เพื่อให้นักวิจัย นักวิชาการ

Read more