ขอบคุณผู้บริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

          เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดงาน “ขอบคุณผู้บริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.” ณ ห้องบุษราคัม ชั้น 1 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more