นวัตกรรม พลาสติกเพื่อสิ่งแวดล้อมจากพืช

ผศ.ดร.รังรอง ยกส้าน จากภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำการวิจัยและพัฒนา การผสมเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชกับพลาสติกแตกสลายได้ทางชีวภาพชนิดอื่นที่มีความเป็นไฮโดรโฟบิกสูงกว่าหรือมีความไม่ชอบน้ำมากกว่า

Read more

ไบโอพลาสติก โดย ผศ.ดร.รังรอง ยกส้าน

ไบโอพลาสติก สามารถนำมาทดแทนการใช้พลาสติกจากอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ซึ่งไบโอพลาสติกสามารถย่อยสลายได้ และยังช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ติดต่อสอบถามได้ที่ ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0 – 2562 – 5000 ต่อ 5097
ผลงานวิจัย:ผศ.ดร.รังรอง ยกส้าน ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more