เครื่องกรองน้ำขนาดพกพา

เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกล ให้สามารถที่จะผลิตน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคเองได้ หากมีแหล่งน้ำจืดผิวดินในพื้นที่นั้นๆ ผศ.ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์ และทีมงานจากภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้พัฒนาเครื่องกรองน้ำแบบพกพาให้มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา เหมาะสำหรับพกพาไปใช้ในป่าหรือพื้นที่ห่างไกลแต่มีแหล่งน้ำจืด โดยใช้ระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ต ที่ใช้พลังงานจากไฟฟ้าซึ่งผลิตจากการหมุนปั๊มเพื่อสูบน้ำ เพียงนำเครื่องกรองน้ำขนาดพกพาติดตัวไปในระหว่างออกปฏิบัติงาน แทนที่จะต้องพกน้ำสะอาดในปริมาณมากเข้าไปในพื้นที่ซึ่งเป็นการเพิ่มภาระในการปฏิบัติงาน

Read more

เครื่องสร้างน้ำค้าง อุปกรณ์จับอากาศมาเป็นน้ำดื่ม

ผศ.ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์ และทีมงานจากภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ประยุกต์ใช้อุปกรณ์ให้ความเย็นเทอร์โมอิเล็กทริก (Thermoelectrics) มาใช้เป็นต้นกำเนิดความเย็น ซึ่งในปัจจุบันมีการใช้เทอร์โมอิเล็กทริกเป็นส่วนประกอบในตู้เย็นขนาดเล็ก เช่น ตู้เย็นพกพา โดยนำมาพัฒนาเป็นเครื่องสร้างน้ำค้าง

Read more