หญ้าหวานเข้มข้นผลิตภัณฑ์พร้อมดื่ม

ผลงานวิจัยของ รศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร. 08-5917-1017

Read more