กระบกไม้ป่า สู่การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์

อนุชา ทะรา สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
โทร.08-9476-7605 

Read more

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร BRAKMIX ชนิดแคปซูล

ผศ.ดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนครโทร. 091-951-944

Read more

สแนคแก่นตะวัน

สแนคแก่นตะวัน ผลิตภัณฑ์จากส่วนหัวของแก่นตะวันสด โดยผ่านกระบวนการแปรรูป เป็นสแนคเพื่อรับประทานง่าย มีฤทธิ์ลดน้ำตาลและไขมันในเลือก มีสารอินนูลิน และฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ ซึ่งเป็นสารอาหารที่มีเส้นใยที่ให้แคลอรี่ต่ำ และเป็นการเพิ่มปริมาณพรีไบโอติกในลำไส้ ผลงานวิจัยของ คุณสิริพร วรรณชาติ ภาควิชาสัตวบาลคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร.0-3435-1398

Read more

ถุงมือยางกำบังรังสีเอ็กซ์

ผลิตภัณฑ์ถุงมือยางสำหรับการป้องกันรังสีเอ็กซ์และรังสีแกมมาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าของน้ำยางธรรมชาติ ซึ่งเป็นสินค้าทางการเกษตรที่ผลิตขึ้นได้ในประเทศไทย จึงช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรหรือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกี่ยวกับน้ำยางธรรมชาติสามารถเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และมีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความสำคัญ สามารถผลิตในประเทศและจัดจำหน่ายได้ในประเทศและต่างประเทศได้ สอบถามได้ที่ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง และนายอัครพล ทุมวงศ์ ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 09-1738-7152

Read more

ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสำหรับสุนัข

รศ.น.สพ.ดร.อำนาจ พัวพลเทพ
และคณะนักวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

ผลิตภัณฑ์ผงเบต้าไซยานิน จากเปลือกแก้วมังกร โดยคุณชุษณา เมฆโหรา

ผลิตภัณฑ์ผงเบต้าไซยานิน จากเปลือกแก้วมังกร เปลือกแก้วมังกรสีแดง เป็นวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร ที่มีศักยภาพในการนำมาพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยผ่านกระบวนการสกัดสารเบต้าไซยานินจากเปลือกแก้วมังกรอบแห้ง และนำไปทำผงแห้งด้วยวิธีการอบแห้งแบบพ่นฝอย ซึ่งผลิตภัณฑ์ผงเบต้าไซยานิน จากเปลือกแก้วมังกร มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบ และสามารถนำไปใช้เป็นส่วนประกอบสารแต่งสีธรรมชาติทดแทนการใช้สีสังเคราะห์ในอาหารและเครื่องดื่ม ไม่มีรสชาติ กลิ่น ละลายน้ำได้ง่าย ให้สีชมพูอมม่วง ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์ สอบถามได้ที่ คุณชุษณา เมฆโหรา ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โทร. 0 2942 8629-35 (1607)

Read more

ผลิตภัณฑ์ผงขนมตาลสำเร็จรูปที่พร้อมปรุงด้วยไมโครเวฟ

ปัจจุบันผู้บริโภคในยุค 4.0 ไม่มีเวลาในการจัดเตรียม และปรุงอาหาร จึงทำให้ผลิตภัณฑ์อาหารที่พร้อมปรุง ด้วยไมโครเวฟสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ผลิตภัณฑ์ผงขนมตาลสำเร็จรูปที่พร้อมปรุงด้วยไมโครเวฟเป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่ช่วยลดระยะเวลาในการเตรียมวัตถุดิบ และขั้นตอนในการทำขนมตาล โดยบรรจุผลิตภัณฑ์ในถุงอลูมิเนียมฟอยด์เพื่อปรุงด้วยเครื่องไมโครเวฟ เพิ่มความสะดวกในการทำขนมไทยให้กับผู้บริโภค และเป็นแนวทางหนึ่งในการอนุรักษ์ขนมไทย ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น สอบถามได้ที่ คุณวาสนา นาราศรี และทีมผู้วิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร 0-2942-8629-35 ต่อ 1605

Read more

ผลิตภัณฑ์พาสต้าจากแป้งข้าวเสริมแคลเซียม

ผศ.ดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์พาสต้าจากแป้งข้าวเสริมแคลเซียม เพื่อผู้บริโภคบางกลุ่มที่เป็นโรคภูมิแพ้กลูเตน (celiac disease) ซึ่งโรคนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกเพศ ทุกวัย จึงต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่มีส่วนประกอบของแป้งสาลีและกลูเตน ซึ่งแป้งสาลีเป็นแหล่งของโปรตีนที่สำคัญและมีความจำเป็นอย่างมากในการผลิตอาหารประเภทพ้าสต้า จึงจำเป็นที่ต้องหาวัตถุดิบจากแหล่งอื่นมาใช้แทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์พ้าสต้า แป้งข้าวมีศักยภาพที่สามารถนำมาใช้แข่งขันในตลาดผลิตภัณฑ์ปราศจากกลูเตนได้ แต่ผลิตภัณฑ์พาสต้าที่จำหน่ายในเชิงการค้าที่ผลิตจากแป้งข้าวยังมีจำนวนน้อย การนำแป้งข้าวซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีตลอดทั้งปีมาใช้เป็นส่วนประกอบหลักจึงน่าจะได้รับความนิยมจากผู้บริโภค ทั้งยังเพิ่มและเสริมคุณค่าทางโภชนาการด้วยแคลเซียม ซึ่งแคลเซียมมีส่วนช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรง อีกทั้งความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเพื่อสุขภาพมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การสำรวจผลิตภัณฑ์ทางการค้าโดยใช้ฐานข้อมูล Global New

Read more

“CHEW D” ผลิตภัณฑ์แผ่นวุ้นลดคอเลสเตอรอลและต้านอนุมูลอิสระ

“CHEW D” ผลิตภัณฑ์แผ่นวุ้นลดคอเลสเตอรอลและต้านอนุมูลอิสระ เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำผงสารสกัด“Super Healthy Powder” มาพัฒนาต่อยอดให้อยู่ในรูปแบบพร้อมบริโภค และอุดมไปด้วยคุณสมบัติการลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดและต้านอนุมูลอิสระได้ในเวลาเดียวกัน เป็นนวัตกรรมที่เกิดจากการเสริมฤทธิ์ร่วมกันของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อจุลินทรีย์และจากพืช จึงเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพที่มาจากธรรมชาติ 100 เปอร์เซ็นต์ ควรบริโภค 1-2 แผ่นต่อวัน สอบถามได้ที่ คุณประภัสสร รักถาวร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2942-8600

Read more

ผลิตภัณฑ์ปรุงรสปลาทูน่าความเค็มต่ำ

ผลิตภัณฑ์ปรุงรสปลาทูน่าความเค็มต่ำ เพื่อทดแทนน้ำปลา โดยการนำเศษเหลือของโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปปลาทูน่ากระป๋อง มาเป็นวัตถุดิบผลิตเครื่องปรุงรสความเค็มต่ำ เพื่อลดอันตรายต่อสุขภาพ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีโปรตีนและกรดอะมิโนจำเป็นในปริมาณสูง สอบถามได้ที่ ดร.จีรภา หินซุย และนางสาวณิชาภัทร เดชกำแหง ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-2942-8644

Read more