ไส้เดือนสีน้ำเงิน โดย รศ.ดร. สมชัย จันทร์สว่าง

ไส้เดือนสีน้ำเงิน มีขนาดเล็กและลำตัวผอม มีความสามารถในการกำจัดขยะอินทรีย์และผลิตปุ๋ยหมัก ที่มีความละเอียด (เม็ดเล็ก) และมีลักษณะนุ่มมากกว่า ใช้เป็นอาหารเลี้ยงสัตว์เลี้ยงและสัตว์เศรษฐกิจขนาดเล็ก ลักษณะเด่นเฉพาะ คือ น้ำกลางลำตัวของไส้เดือน (Coelomic fluid) มีสีเหลืองอ่อนและมีกลิ่นหอมอ่อนๆเหมือนดอกโมก และมีฤทธิ์ในการกำจัดเชื้อราที่ผลิตสารพิษ ติดต่อสอบถามได้ที่ รศ.ดร. สมชัย จันทร์สว่าง ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.08-1867-0907

Read more