แผ่นผนังจากใบสัก

โดย ​​ดร. โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์
ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Read more