ผงเลือดปลาทูน่า

ผงเลือดปลาทูน่า ผลิตได้จากเศษเหลือเลือดปลาทูน่าของกระบวนการผลิตปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง และนำมาพัฒนาโดยใช้สารเคลือบในการทำแห้ง ผงเลือดปลาทูน่าที่ได้มีลักษณะเป็นผงละเอียด มีสีเหลือง – น้ำตาลอ่อน และไม่มีกลิ่นคาวปลา พร้อมทั้งอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ ได้แก่ กรดอะมิโนที่จำเป็น แร่ธาตุเหล็ก และสังกะสีในปริมาณสูง ผงเลือดปลาทูน่ามีความสะดวกต่อการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อช่วยเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ ได้ สอบถามได้ที่ ผศ.ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2942-8644

Read more