ขอบคุณบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และสวัสดีปีใหม่ 2561

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดงาน “ขอบคุณบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และสวัสดีปีใหม่ 2561” กิจกรรมในงาน ตอนเช้ามีพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ทำบุญตักบาตร จากนั้นร่วมกิจกรรมนันทนาการ กีฬาฮาเฮ และงานเลี้ยงในธีมงานวัด เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ณ ห้องโถงบุษราคัม

Read more

สวพ.มก. เลี้ยงสังสรรค์ ปีใหม่ 2558

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ปีใหม่ 2558 เพื่อขอบคุณบุคลากร โดยมีกิจกรรม ทำบุญใส่บาตร กีฬาสัมพันธ์ นันทนาการ และงานเลี้ยงสังสรรค์  

Read more