การปลูกปักษาสวรรค์ ไม้ประดับเพื่อเพิ่มมูลค่า

วีระยุทธ แสนยากุล
สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.08-4368-5417

Read more

การขยายพันธุ์ปักษาสวรรค์ (Bird of Paradise)

นายวีระยุทธ แสนยากุล
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทร. 084-368-5417 E-mail: weerayut.s@ku.ac.th

Read more