น้ำมันปาล์มดิบเกรดพรีเมียมสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

นายวิทยา ปั้นสุวรรณนางสาวรยากร นกแก้วนางสาวมัลลิกา ตะพานวงศ์นายไพโรจน์ ภู่ต้องศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 08-9152-0630

Read more