สัมมนาพิเศษ สาขาวิทยาศาสตร์ เรื่อง “ปลากัด สัตว์น้ำประจำชาติสู่เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ เศรษฐกิจสีเขียว (BCG model)” ในงานประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 58 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                 รศ.ดร. อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มก. กล่าวเปิดสัมมนา พร้อมทั้งกล่าวที่มาของงานสัมมนาในครั้งนี้ เนื่องจากนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสต์ ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์ คณะประมง คณะสัตวแพทย์

Read more

ใบหูกวางกับการรักษาโรคในปลากัด/วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, นนทวิทย์ อารีย์ชน

เรื่อง  ใบหูกวางกับการรักษาโรคในปลากัด ปลากัด เป็นปลาพื้นเมืองดั้งเดิมของประเทศไทย ซึ่งจะอาศัยอยู่ตามอ่างเก็บน้ำ ทะเลสาบ หนอง บึง แอ่งน้ำ ลำคลองต่างๆ ถ้ามีชาวต่างชาติถามว่าปลาสีสวยงามพวกนี้คือปลาอะไร เราสามารถยืดอกตอบได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่าเจ้าพวกนี้คือ Siamese  Fighting  Fish  นั่นเอง ปลากัดได้รับความนิยมในการเลี้ยงมานาน มีจุดประสงค์เพื่อไว้ดูเล่นและเพื่อกีฬากัดปลา แต่ในปัจจุบันปลากัดเป็นปลาที่มีความสำคัญต่อการส่งออกชนิดหนึ่ง โดยส่งไปยังประเทศต่างๆ

Read more