สวพ.มก. จัดโครงการสร้างเครือข่ายและองค์ความรู้การวิจัยด้านปรับปรุงพันธุ์พืชระหว่าง มก. และUniversity of Wisconsin Madison

วันที่ 23 มกราคม 2560 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กล่าวเปิดโครงการ “การสร้างเครือข่ายและองค์ความรู้การวิจัยด้านปรับปรุงพันธุ์พืชระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยวิสคขอนซิน แมดิสัน (University of Wisconsin Madison)” ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2560

Read more

รายการวิทยุเรื่อง “การปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลสกุลน้อยหน่า”

น้อยหน่า เป็นผลไม้ที่มีรสชาติดี บริโภคทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ ผลสุกใช้รับประทานโดยตรงหรือ ทำน้ำกะทิ คั้นน้ำ ทำไอศกรีม คนไทยนิยมรับประทานผลสุกเพราะมีรสหอมหวานชวนรับประทาน จึงมีการปรับปรุงสายพันธุ์เพื่อให้ได้ผลผลิตที่คุณภาพมากขึ้น

Read more