ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับส่วนงานสนับสนุน

วันที่ 15 มกราคม 2561 ผู้บริหาร พร้อมทั้งบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับส่วนงานสนับสนุน ณ ห้องทับทิม ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more

สวพ.มก. รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ยินดีต้อนรับคณะกรรมการ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more