ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการประเพณี เกษตรศาสตร์-มหิดล-กองทัพเรือ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 22

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล กองทัพเรือ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดให้มีการประชุมวิชาการประเพณี เกษตรศาสตร์-มหิดล-กองทัพเรือ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 22 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม เรื่อง “จุดเปลี่ยนอุดมศึกษาจากสถานการณ์ COVID-19” ครั้งนี้กำหนดจัดขึ้น 2 วัน คือ วันพฤหัสบดีที่ 9 และ

Read more

มก.ร่วม “การประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน” ครั้งที่ 17

            เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าร่วมการประชุมวิชาการ 4 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กองทัพเรือ และเจ้าภาพในปีนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หมุนเวียนจัดต่อเนื่องมา

Read more