ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ SEA The Future 2020

ด้วยคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ SEA The Future ประจำปี 2563 หรือ International Conference in South East Asia on the Future of Maritime

Read more