ประกาศรับสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย (ป.เอก) สังกัดฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศรับสมัครงาน

Read more

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัด ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย จำนวน 1 อัตรา

download  (ปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559)

Read more