ข่าวพัสดุ

  เอกสารแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดกรงเลี้ยงหนูแรท ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดกรงเลี้ยงหนูเมาส์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดกรงเลี้ยงกระต่าย ประกาศประกวดวราคาซื้อชุดกรงเลี้ยงกระต่าย ประกาศประกวดราคาซื้อชุดกรงเลี้ยงหนูแรท ประกาศประกวดราคาซื้อชุดกรงเลี้ยงหนูเมาส์

Read more

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบและจัดทำฉากถ่ายภาพฯ

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการออกแบบและจัดทำฉากถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์และการตกแต่งสถานที่งานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2561 โดยวิธีเจาะจง

Read more