ข่าวพัสดุ

  ประกาศผู้ชนะการประปววดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาฯ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บสารเคมี ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาประจำอาคารปฏิบัติกลางวิจัยกลาง ขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาประจำอาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง contents/uploads/2021/02/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ-บก.-01-ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา.pdf ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 3  ปีงบประมาณ 2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบตรวจสอบความซ้ำซ้อนของบทความวิชาการ

Read more

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบและจัดทำฉากถ่ายภาพฯ

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการออกแบบและจัดทำฉากถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์และการตกแต่งสถานที่งานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2561 โดยวิธีเจาะจง

Read more