ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรจ้างเหมาปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย

ตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการเปิดและขยายเวลาการเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคลากรจ้างเหมาปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย จำนวน ๑

Read more

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ และตำแหน่งวิศวกร สังกัดฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลดประกาศผลการสอบคัดเลือกได้ที่นี่

Read more

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ และตำแหน่งวิศวกร สังกัดฝ่ายมาตรฐานการวิจัยและศูนย์สัตว์ทดลอง

ดาวน์โหลดประกาศผลการสอบคัดเลือกได้ที่นี่

Read more