ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่ายไก่ป่า ไก่พื้นเมือง ไก่ประจำถิ่น

ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่ายไก่ป่า ไก่พื้นเมือง ไก่ประจำถิ่น เสนอผลงานเข้าร่วมประกวดได้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ช่องทางการติดตามผลการคัดเลือก FB: Animal Genamics and Bioresource Research Center KU

Read more

เจอกันอีกครั้งกับ Young Scientist Award 2015 โดย Merck Millipore Bioscience (Thailand)

Merck Millipore Bioscience (Thailand) จัดการประกวด “Young Scientist Award 2015” ที่เปิดโอกาสให้กับนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ร่วมส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ (project proposal) เนื้อหาประมาณ 5 หน้า A4 เข้าประกวดชิงรางวัลมูลค่าสูงสุดถึง 150,000

Read more