ชาว สวพ.มก. ร่วมใจบริจาคการกุศลเพื่อช่วยผู้หญิงและเด็ก ณ บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง

ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมทั้งบุคลากร สวพ.มก. เข้าเยี่ยมพร้อมทั้งบริจาคสิ่งของและเงินจำนวนหนึ่ง เพื่อช่วยผู้หญิงและเด็ก ณ บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง วันที่ 24 มีนาคม 2557

Read more

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินและสิ่งของในโครงการ “คุณไม่ใช้ เราขอ” เพื่อผู้หญิงและเด็ก ณ “บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง”

  บ้านพักฉุกเฉิน ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2523 เป็นที่พักพิงชั่วคราวทั้งทางกายและใจให้แก่ผู้หญิง และเด็กที่เดือดร้อนซึ่งประสบปัญหาครอบครัว ท้องเมื่อไม่พร้อม ถูกข่มขืน ติดเชื้อ HIV/AIDS สามีทิ้งหรือทำร้ายร่างกายและจิตใจ ฯลฯ  โดยให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย อาหาร ดูแล สุขภาพอนามัย รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ การให้ทักษะชีวิตและกำลังใจ ใช้หลักการสังคม

Read more