บิสกิตทุเรียน : ผลิตภัณฑ์ทุเรียนแผ่นปราศจากน้ำมัน

รศ.ดร.นันทวัน เทอดไทย อาจารย์ประจำภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงดำเนินการวิจัยและพัฒนาอาหารว่างจากทุเรียนที่สุกเกินการบริโภคสด นำมาเป็นวัตถุดิบผลิตเป็นบิสกิตทุเรียน

Read more