สวพ.มก. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 52

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมแสดงความยินดีงานวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 52 เพื่อเป็นการรำลึกถึงการก่อตั้งบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องโถง ชั้น 1 และห้องประชุมยงยุทธเจียมไชยศรี ชั้น 8 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย

Read more

สวพ.มก.แสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 51

ผศ.ดร.บุษบา ต้นทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมบุคลากร สวพ.มก. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 51 วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560  ณ ห้องประชุมยงยุทธเจียมไชยศรี ชั้น 8 อาคารสารสนเทศ

Read more

สวพ.มก.ร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 60

ในวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมแสดงความยินดีกับวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 60 และแสดงความดีแด่ Dr.Andrew John Warner ได้รับรางวัล Exceptionally completing doctoral degree

Read more

สวพ.มก.แสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 49

วันที่ 9 ตุลาคม 2558 รศ.ดร. วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา รองผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานวิจัย พร้อมบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 49

Read more

บัณฑิตวิทยาลัย จัดมอบทุนการศึกษาและทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาและทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมยงยุทธไชยศรี (ชั้น 8) อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย

Read more

ร่วมยินดี วัยคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบ 47 ปี

ร.ศ.มณฑล จำเริญพฤกษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 47 วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมยงยุทธเจียมไชยศรี ชั้น 8 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย

Read more