มก. ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556”

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556” (Thailand Research Expo 2013) ระหว่างวันที่ 23 – 27 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ร่วมจัดนิทรรศการเชิงประยุกต์ งานวิจัยด้านเศรษฐกิจ

Read more