เครื่องกรองน้ำขนาดพกพา

เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกล ให้สามารถที่จะผลิตน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคเองได้ หากมีแหล่งน้ำจืดผิวดินในพื้นที่นั้นๆ ผศ.ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์ และทีมงานจากภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้พัฒนาเครื่องกรองน้ำแบบพกพาให้มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา เหมาะสำหรับพกพาไปใช้ในป่าหรือพื้นที่ห่างไกลแต่มีแหล่งน้ำจืด โดยใช้ระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ต ที่ใช้พลังงานจากไฟฟ้าซึ่งผลิตจากการหมุนปั๊มเพื่อสูบน้ำ เพียงนำเครื่องกรองน้ำขนาดพกพาติดตัวไปในระหว่างออกปฏิบัติงาน แทนที่จะต้องพกน้ำสะอาดในปริมาณมากเข้าไปในพื้นที่ซึ่งเป็นการเพิ่มภาระในการปฏิบัติงาน

Read more