ไส้เดือน มหัศจรรย์จากธรรมชาติ

รศ.ดร.สมชัย จันทร์สว่าง เปิดบ้านเพื่อให้เข้าเยี่ยมชม และเปิดอบรมการเลี้ยงไส้เดือนเบื้องต้นแบบถูกต้อง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้สนใจติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook อาจารย์สมชัย จันทร์สว่าง รับสอนการเลี้ยงไส้เดือน

Read more