เครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ ผสมน้ำผัก ผลไม้

นักวิจัยจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย นางเขมพัษ ตรีสุวรรณ นายประมวล ทรายทอง และนางมาลัย เมืองน้อย ได้ร่วมกันทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักจากไวน์ข้าว โดยเริ่มแรกของการทดลองได้ทำการเปรียบเทียบการผลิตไวน์ข้าวที่ทำมาจากข้าวพันธุ์ต่างๆ ทั้งสิ้น 4 ชนิด คือ ข้าวไรซ์เบอร์รี ข้าวหอมนิล ข้าวหอมมะลิแดง และข้าวสินเหล็ก

Read more