น้ำส้มสายชูหมักจากข้าวไรซ์เบอรี่

นางเขมพัษ ตรีสุวรรณ และคณะ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
โทร. 083-254-2025 E-mail: ifrwdo@ku.ac.th

Read more

เยลลี่จากน้ำส้มสายชูหมักพร้อมดื่มรสผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าว

ด้วยคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ของน้ำส้มสายชูหมักและวุ้นน้ำมะพร้าวที่อุดมไปด้วยเซลลูโลสดังกล่าว จึงเป็นแนวคิดที่นางสาวกัญญรัตน์ กัญญาคำ นักวิจัยจากฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เยลลี่จากน้ำส้มสายชูหมักพร้อมดื่มรสผลไม้ผสมวุ้นน้ำมะพร้าว “Cider jelly” เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพรูปแบบใหม่

Read more

การผลิตน้ำส้มสายชูหมัก โดยคุณประมวล ทรายทอง

การผลิตน้ำส้มสายชูหมัก เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ สามารถผลิตกรดน้ำส้มได้ 6.0 – 7.0% สามารถผลิตได้โดยใช้วัตถุดิบจากไวน์ผลไม้ และไวน์อื่นๆ ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ ติดต่อได้ที่ คุณประมวล ทรายทอง ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โทร.0-2942-8629

Read more

น้ำส้มสายชูหมักจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ โดย เขมพัษ ตรีสุวรรณ

น้ำส้มสายชูหมักจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ มีสารแอนโทไซยานิน ช่วยยังยั้งอนุมูลอิสระ ช่วยในเรื่องของระบบขับถ่าย ย่อยอาหาร ลดอาการอ่อนเพลียเหนื่อยล้า ติดต่อได้ที่ คุณเขมพัษ ตรีสุวรรณ ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โทร.0-2942-8629 ต่อ 1409

Read more