กรรมวิธีการสกัดน้ำมันจระเข้บริสุทธิ์ด้วยอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเดือดของน้ำมัน

รศ. ดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ1 รศ. ดร.วิน เชยชมศรี¹ และ ดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี²
¹ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
²ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
โทร. 081-3762-006 E-mail: fscijws@ku.ac.th, fsciwcc@ku.ac.th, rdisuc@ku.ac.th

Read more