ระบบแจ้งเตือนอุทกภัยแบบเรียลไทม์ ML-Flood by KU

ผศ. ดร.สิตางศุ์ พิลัยหล้า และคณะ
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 097-234-7163 E-mail: fengstpl@ku.ac.th

Read more

ระบบแจ้งเตือนอุทกภัยแบบเรียลไทม์ “ML Flood by KU”

ผศ.ดร.สิตางศุ์ พิลัยหล้า
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โทร. 0 -2797- 0999 ต่อ 1901-1904

Read more

คอนกรีตพรุนจีโอโพลิเมอร์ผสมซีโอไลต์

รศ.ดร.ดวงฤดี ฉายสุวรรณ และคณะ
ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร 02-797-0999 ext.2107 อีเมล fengddc@ku.ac.th

Read more

สวพ.มก.ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.สกลนคร

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.สกลนคร ณ ศูนย์รับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม มก.ฉกส.สกลนคร ที่อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Read more

ระบบเตือนภัย น้ำท่วมฉับพลันและดินถล่ม โดยคุณสุเทพ จันทร์เขียว

ระบบเตือนภัย น้ำท่วมฉับพลันและดินถล่ม มีหน้าที่ช่วยเฝ้าระวัง ส่งสัญญาณเตือนภัย ด้วยเสียงและไฟ 3 ระดับ รองรับการเชื่อมต่อ ระบบการเตือนภัยของราชการ ซึ่งชุมชนสามารถดูแลเองได้ ติดต่อได้ที่
คุณสุเทพ จันทร์เขียว โทร.08-9117-0419

Read more