น้อยหน่า พันธุ์ปากช่อง 46

เรืองศักดิ์ กมขุนทด
สถานีวิจัยปากช่อง คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.08-1470- 2382

Read more

น้อยหน่า พันธุ์ฝ้ายเขียวเกษตร 2 โดยคุณเรืองศักดิ์ กมขุนทด

น้อยหน่า พันธุ์ฝ้ายเขียวเกษตร 2 มีเนื้อมาก เมล็ดน้อย ผลดก สุกช้า เนื้อร่วนไม่ติดกันแยกพู น้ำหนักต่อผลเฉลี่ย 302.50 กรัม สามารถบังคับให้ออกดอกติดผลได้ง่าย ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณเรืองศักดิ์ กมขุนทด สถานีวิจัยปากช่อง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0 – 4431-1796

Read more

รายการวิทยุเรื่อง “การปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลสกุลน้อยหน่า”

น้อยหน่า เป็นผลไม้ที่มีรสชาติดี บริโภคทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ ผลสุกใช้รับประทานโดยตรงหรือ ทำน้ำกะทิ คั้นน้ำ ทำไอศกรีม คนไทยนิยมรับประทานผลสุกเพราะมีรสหอมหวานชวนรับประทาน จึงมีการปรับปรุงสายพันธุ์เพื่อให้ได้ผลผลิตที่คุณภาพมากขึ้น

Read more