ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชาสัมพันธ์ทุน NSTDA Chair Professor ทุน PTT NSTDA Chair Professor และทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2558

            ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จะเปิดรับสมัครทุน “NSTDA Chair Professor  ทุน PTT NSTDA Chair Professor และทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2558” จำนวน 4 ทุน ทุนละไม่เกิน 20

Read more