ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง “บางประเด็นเกี่ยวกับงานวิจัยด้านการกษตร”

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดการบรรยาย เรื่อง “บางประเด็นเกี่ยวกับงานวิจัยด้านการเกษตร” โดยวิทยากร “รศ.ดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล (ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร) ในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more

สวพ.มก. จัดประชุมชมรมนักวิจัยอาวุโส สวพ.มก. ครั้งที่ 3/2558

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดประชุมชมรมนักวิจัยอาวุโส สวพ.มก. ครั้งที่ 3/2558 ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more

สวพ.มก.จัดประชุมชมรมนักวิจัยอาวุโส สวพ.มก. ครั้งที่ 2

วันที่ 1 เมษายน 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดประชุมชมรมนักวิจัยอาวุโส สวพ.มก. ครั้งที่ 2 และท่าน ศ.ดร.อำนาจ สุวรรณฤทธิ์ ได้บรรยาย เรื่อง ปลูกพืชอินทรีย์ไม่ดีอย่างที่คิด ปลูกพืชปลอดภัยจากสารพิษดีกว่าไหม  

Read more

สวพ.มก. จัดเสวนาเรื่อง “ร่วมสร้างเมล็ดพันธุ์นักวิจัยไทย”

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดการเสวนาเรื่อง “ร่วมสร้างเมล็ดพันธุ์นักวิจัยไทย” เปิดงานโดย ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร และมีการบรรยายในหัวข้อ การบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำวิจัย นักวิจัยดาวรุ่ง ผศ.ดร.สิริพล

Read more