ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ประจำปี 2558 ในวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2558

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ประจำปี 2558 ในวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 เวลา 9.00-17.00 น.

Read more

ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวที “43 rd International Exhibition of Inventions of Geneva”

เนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับการประสานงานจากคณะผู้จัดงาน “43 rd International Exhibition of Inventions of Geneva” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 15-19 เมษายน 2558 ณ กรุงเจนิวา สมาพันธรัฐสวิส

Read more