ประชาสัมพันธ์แจ้งการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทิร์นวิจัย ครั้งที่ 6 ด้วยระบบประชุมทางไกล Google Meet

ตามที่ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ร่วมกับ สำนักงานวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาตาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วิทยาลัยนครราชสีมา วิทยาลัยชุมชนตาก วิทยาลัยเวสเทิร์น มหาวิทยาลัยเนชั่น และมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาตินอร์ทเทิร์นวิจัย ครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมเพื่อสุขภาพด้วยสมุนไพรไทย” ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม

Read more

แจ้งเลื่อนการประชุมวิชาการฯ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 6

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอเลื่อนกำหนดจัดงานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 6 จากเดิมวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เป็น วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานและส่งบทความได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 20 เมษายน 2563 เว็บไซต์

Read more

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการ และการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการ และการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 “นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ด้วยสมุนไพรไทย”  ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และส่งบทความได้ที่:     http://www.notthern.ac.th/new_web/conference ตั้งแต่บัดนี้

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 “วิจัยเพิ่มมูลค่า พัฒนาเศรษฐกิจ” ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จ.ตาก โดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมประชุมและส่งบทความได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มีนาคม

Read more