รายการวิทยุ เรื่อง ธูปหอมชนิดแท่งจากกากไม้กฤษณาที่สกัดน้ำมัน

ผู้ที่ได้คิดค้นโครงการวิจัยนี้ขึ้นมา ก็คือ คุณวุฒินันท์ คงทัด นักวิจัย จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศาสตร์ และคณะทำงาน ในโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธูปหอมชนิดแท่งจากกากไม้กฤษณาที่สกัดน้ำมัน

Read more