ธูปสมุนไพรไล่ยุง โดย อาจารย์วุฒินันท์ คงทัด

ธูปสมุนไพรไล่ยุง ปลอดภัยไร้สารเคมี สะดวกต่อการใช้ ติดต่อได้ที่ ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ โทร.0-2942-8600 ต่อ 501
ผลงานวิจัยโดย อาจารย์วุฒินันท์ คงทัด ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more