ธรรมเทศนา ครั้งที่ 3 โดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช

วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดธรรมเทศนา ครั้งที่ 3 โดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ในหัวข้อ “พบความสุขในชีวิตด้วยธรรมวิจัย” ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล

Read more

สวพ.มก. จัดโครงการธรรมเทศนา “ธรรมวิจัย เพื่อความสุขในชีวิต” โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมช̣โช

วันที่ 14 มกราคม 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร และศิษย์ มก. จัดโครงการธรรมเทศนา โดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมช̣โช หัวข้อ “ธรรมวิจัย เพื่อความสุขในชีวิต” เพื่อพัฒนาบุคลากรและนิสิตในด้านคุณธรรม จริยธรรม เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และมีความสุขในชีวิต ณ

Read more