สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 5 ทุน ดังนี้ 1) ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น 2) ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) 3) ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย) 4) ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ 5)

Read more

รับสมัครทุนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย ประจำปี 2560

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ประกาศรับสมัครทุนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย ประจำปี 2560  โดยสำนักงานฯ เปิดรับสมัครทุน และโครงการฝึกอบรมฯ ดังนี้ 1. ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ เปิดรับสมัครทั้งปี จำนวน 15 ทุน 2. ทุนนำเสนอผลงานวิจัย ณ

Read more